Länkar

Körsång Uppland - Uppsala universitets Körcentrum har tillsammans med Uppsala kommun startat ett register där vi samlar länets alla körer. 

 

Den organiserade körvärlden

Föreningen Sveriges Körledare (FSK). FSK organiserar ca 600 svenska och nordiska körledare och andra intresserade av körledarskap.

KFUK-KFUMs Sångarförbund organiserar körer för vuxna, såväl manliga som dam- och blandade körer. Idag finns 12 körer med cirka 450 sångare; åtta manskörer, en damkör och tre blandade körer.

Svenska Arbetaresångarförbundet (SAS). SAS är ett körförbund med ett hundratal körer anslutna.

Svenska Baptisternas Sångarförbund (SBS). Knutet till Svenska baptistsamfundet. SBS bildades 1912 och är Sveriges äldsta körförbund.

Svenska Missionskyrkans Sångarförbund (SMS). SMS består av alla slags sånggrupper inom Missionskyrkan - allt som allt ungefär 25.000 personer.

Sveriges Kyrkosångsförbund (SKsf). SKsf är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med över 80.000 medlemmar, till största delen körsångare i alla åldrar som sjunger i körer i Svenska kyrkan.

Sveriges Körförbund har över 16.000 anslutna körsångare i mer än 500 olika körer; blandade körer, manskörer, damkörer m fl.

UNGiKÖR är till för alla Sveriges barn- och ungdomskörer. UNGiKÖR har närmare 5.000 medlemmar

EuropaCantat. Ett europeiskt nätverk av körorganisationer, körer och enskilda sångar och dirigenter.

International Federation for Choral Music (IFCM). IFCM grundades 1982 och är ett internationellt samarbetsorgan för körmusik och körorganisationer.

 

Övriga länkar

Kungliga Akademiska kapellet

Uppsala University Jazz Orchestra

Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet

 

Allmänna Sången

La Cappella

Sångsällskapet Orphei Drängar

Uppsala Akademiska Kammarkör

 

Eric Ericsonhallen / Eric Ericson International Choral Centre 

Körcentrum Syd

Swedish International Choral Centre Örebro, SWICCO

 

Kuratorskonventet Samordnande organ för Uppsalas studentkörer.

KAPRIS Manskörsfestival i Uppsala.

Studentsångens födelse

Upplands Körförbund Regionförbund inom Sveriges Körförbund, f.d. SKUL

Kulturbryggan

Statens musikverk

Musikaliska

Elektronmusikstudion EMS

Caprice Records