Personal

Stefan Parkman

Stefan Parkman är professor i kördirigering och Director cantorum vid Uppsala universitet. Vid sidan av sina fasta engagemang vid universitetet är han verksam som kör- och orkesterdirigent och är dessutom en efterfrågad lärare och föreläsare vid kurser och mästarklasser, seminarier och workshops, såväl i Sverige som internationellt.

Rebecca Måwe

Rebecca Måwe är producent och ansvarar för Körcentrums utåtriktade verksamhet. Den inbegriper konserter, seminarier, symposier och sommarkurser. Hon har dessutom det övergripande ansvaret för information och marknadsföring, sköter ekonomin samt är webmaster för Körcentrums hemsida. 

Gunnel Fagius

Gunnel Fagius är pensionerad forskningssamordnare. Hon upprätthåller kontakter med körforskare och körinstitutioner om forskningsrelevanta områden och studier i Sverige och Norden. Hon är medlem i det europeiska körforskningsnätverket Choir in Focus. Hon föreläser regelbundet inom barnkörmetodik och undervisar i körmusikhistoria.

Stefan Parkman. Foto: Elin Stahre