Jag vill ha information

Uppsala universitets Körcentrum ser som sin uppgift att sprida information inte bara om sin egen verksamhet utan även om evenemang som berör denna men arrangeras av andra.

Kontakta Körcentrums producent Rebecca Måwe på rebecca.mawe@musik.uu.se om du vill ha information om Körcentrums verksamhet och även annan verksamhet inom körsång. Ange vilken e-postadress du vill ha informationen skickad till.

Väl mött på våra – och andras – evenemang!