Beställningsverk

Nyproduktion av svensk musik är av central betydelse för Körcentrum. Under flera år bidrog Föreningssparbanken till att Körcentrum regelbundet kunde beställa körverk av svenska kompositörer. Dessa har uruppförts inom ramen för Körcentrums konsertverksamhet eller i samarbete med andra arrangörer.

Beställningarna har gällt musik för olika typer av körer: ungdomskör, blandad kör a cappella, blandad kör och instrument, damkör och manskör. I samband med uruppföranden har ett flertal av verken spelats in på radio och givits ut på Gehrmans förlag.

Lista över beställningsverken:

La città dolente (Dante; ur Divina Commedia), Thomas Jennefelt.

Best. VT -00, uruppfört 28/4-00 (UAK; SP)

 

Fröjda dig…  (Gammalkyrkligt introitus), Hans-Ola Ericsson.

Best. HT -00, uruppfört 29/11-00 (UAK; SP; H-O Ericsson)

 

As you like it; Titania (Shakespeare), Lars Johan Werle.

Best. HT-00, uruppfört 20/4-01 (UAK; SP)

 

Lux aeterna (trad) Britta Byström, Kim Hedås, Ylva Nyberg.

Best. VT-01, uruppfört 8/11-01 (MHKK; Anders Eby) 

 

Wir sind nur Mund  (Rilke), Fredrik Österling.

Best. HT-01, uruppfört 14/4-02  (UAK; SP)

 

Blue Jenka, Paula af Malmborg Ward.

Best. HT -01, uruppfört 5/10-02  (UAK, Kroumata; SP)

 

Serenad (E A Karlfeldt), Lars-Erik Rosell.

Best. HT-01, uruppfört 3/6 –03 (OD; Robert Sund)

 

In honorem Sancte Birgitte (ur Birgittas Uppenbarelser), Per Gunnar Petersson.

Best. HT-02, uruppfört 8/11-03 (La Cappella; Karin Eklundh)

 

Allt det du finner (C Vreeswijk), Henrik Bergion.

Best. VT-03, uruppfört HT-03 (Uppsala Musikklasser)

 

Lobet den Herrn (Ps 117), Sven-David Sandström.

Best. VT-03, uruppfört 10/3-04 (Radiokören;SP)

 

O Beautiful Images, Kent Olofsson.

Best. HT 06, uruppfört 28/10-06 (Radiokören; The Eric Ericson Award 2006)

 

Cantus Adoratorum (Carl von Linné), Jan Sandström.

Best. HT 06, uruppfört 23/5-07 (UAK, FYKK, Akademiska kapellet; SP)

 

Himlar av djupaste glädje (Maria Wine), Svante Henryson.

Best. VT 07, uruppfört 13/10 2007 (UAK; SP)

 

Fürchte dich nicht (Jes 41:10, 43:10, Paul Gerhardt; 1653), Sven-David Sandström. 

Best. HT 07, uruppfört 30/10 2008 (UAK; SP)

 

Veni creator spiritus, Sven-David Sandström.

Best. av Uppsala universitets Körcentrum samt Zentrum für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland VT 10, uruppfört 20/3 2011 (UAK; SP)

 

Likt vågor, Carl Michael Bergerheim.

Best. HT 11, uruppfört 15/10 2011 (UAK; SP)

 

Magnificat, Alexander Jan Öberg.

Best. VT 11, uruppfört i U-a domkyrka, 25/3 2012 (UAK; SP)

 

Landskap med solar, Jan Sandström.

Best. VT 12, uruppfört 24/9 2012 (UAK; SP)


Speglingar av allhelgonamusik, Alexander Jan Öberg.

Best. HT 12, uruppf. UKK, 3/11 2013; Gustaf Sjökvists Kammarkör, UAK; Stefan Parkman
  

Nu, Alexander Jan Öberg.

Best. VT 14, uruppf. Norrlands nation, Uppsala, 8/2 2015; UAK, Alexander Jan Öberg