Rapporter

BARNEN SNUVAS PÅ SÅNGUPPLEVELSEN I FÖRSKOLA OCH SKOLA

Debattartikel i Kultursmockan 2/2011.

(Charina Widmark 2011)

FRÅN ALICE TEGNÉR TILL MALENA ERNMAN

Om sångideal i olika tider. Vad ska barnen ärva och varför? Centrum för Barnkulturforskning vid Stockholms universitet. Skriftserie: 44.

(Gunnel Fagius 2011)

BARN OCH MUSIK

En undersökning av musikens plats i Svenska Kyrkans verksamhet med barn i 150 församlingar. 

(Minna Salminen-Karlsson 2010)

INTRODUKTION TILL BARN OCH SÅNG

(Gunnel Fagius 2003-11-07)

SVENSKA KÖRER SJUNGER SVENSKT?
Presentation av och reflektioner kring en kartläggning av svensk musik i fyra körers repertoar. (Kia Hedell 2007)

MUSIKENS VITA FLÄCKAR
Kollegium för forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. Slutredovisning mars 2006. (Red. Anna Ivarsdotter)

7th WORLD SYMPOSIUM on CHORAL MUSIC in KYOTO, Japan 2005

I KUNSKAPENS GRÄNSLAND
En essäsamling från kurserna Artisteri och kunskap och Artisteri och Vetenskap åren 2003-2004. (Red. Yvonne Wetterling)
Tryckt: Universitetstryckeriet, Uppsala universitet. Tryckår: 2005
Utgiven av Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitets Körcentrum och Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

MUSIC: INTERPRETATION, PERFORMANCE AND PERCEPTION
En tvärvetenskaplig rapport från Symposiet på Sigtunastiftelsen 16-19/9 2004. Nordisk Estetisk Tidskrift, Nr 33-34 2006.