Litteraturförteckningar

LITTERATURLISTA – KÖR
Böcker, C- och D-uppsatser samt avhandlingar om kör, körsång.

Listan uppdaterad av Gunnel Fagius och Ragnhild Sandberg Jurström i juli 2008.

LITTERATURLISTA – SÅNG, RÖSTEN, BARN

Böcker, uppsatser, avhandlingar om närliggande ämnen.

Listan uppdaterad av Gunnel Fagius och Ragnhild Sandberg Jurström i juli 2008.

REDOVISNINGSUPPGIFTER

Analyser av körverk gjorda av studenter vid kördirigeringskursen, Uppsala universitet.

TIDSKRIFTER
Röstläget
(ges ut av Röstforum Riks)
Musikakustiska forskningsgruppen, Årsrapporter (ges ut av Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för Tal Musik Hörsel)
Tidningen Körsång (ges ut av Sveriges Körförbund)
Svensk Musik (ges ut av STIM)
Körledaren (ges ut av Föreningen Sveriges Körledare)
Kyrkomusikernas Tidning (ges ut av Kyrkomusikernas Riksförbund)
International Choral Bulletin (ges ut av IFCM- International Federation for Choral Music).
Svensk Tidskrift för Musikforskning (STM)

Körjournalen (ges ut av Sveriges Kyrkosångsförbund)

Tidig Musik

OPUS