Forskning

Körforskning är ett brett forskningsfält som bedrivs inom flera olika discipliner. I ämnet musikvetenskap studeras exempelvis körers historia samt körledares och körtonsättares verksamhet. Musikpsykologin och musiksociologin intresserar sig för körsångarens upplevelser och beteenden liksom körens sociala funktioner. Medicinsk forskning behandlar körsång ur en ren hälsoaspekt. Musikpedagogisk forskning inriktar sig på metodik och utbildningsstrukturer. Studier om körklang kombinerar akustikforskarens och röstforskarens kompetensområden. Även litteraturvetare och estetikforskare intresserar sig för körmusikens uppgifter i ytterligare ett antal bemärkelser såsom receptionsforskning och ord-tonförhållandet i vokal musik.

 

Körcentrum vill vara en förmedlande länk mellan svenskt körliv och relevanta forskningsområden. Behovet av körforskning aktualiseras kontinuerligt i takt med att körsjungandets roll och betydelse i dagens samhälle har fått allt större uppmärksamhet.

 

Körcentrum samlar information om och dokumenterar pågående körforskning. Körcentrums hemsida fungerar här som ett forum för samordning och utbyte. Vi välkomnar all information om vetenskaplig litteratur, uppsatser, avhandlingar och pågående forskningsprojekt om kör och körsjungande.

 

Om du har frågor eller information om körforskning är du välkommen att kontakta Gunnel Fagius, pensionerad forskningssamordnare vid Uppsala universitets Körcentrum. gunnel.fagius@musik.uu.se, tel 070-2141370.