Utbildning

Sedan 2006 har Master Class-kurser i kördirigering arrangerats vid Körcentrum i samverkan med musikkonservatorier i Europa och USA.

Externa kurser erbjuds i Körcentrums regi. Utformningen av de externa kurserna sker i samarbete med beställaren. Utformningen av innehållet kan skräddarsys i enlighet med uppdragsgivarens önskemål.

 
Fotograf: Mikael Wallerstedt