Kommande evenemang:

Blue Monday - Jul-sing-along

Universitetsaulan, Uppsala

14 december kl 16.45

Uppsala Akademiska Kammarkör

Kungliga Akademiska kapellet

Uppsala University Jazz Orchestra

Andrew Canning, orgel

Stefan Parkman, värd

Fri entré

  

Nyårskonsert med 

Uppsala Akademiska Kammarkör

Universitetsaulan, Uppsala

1 januari 2016 kl 16.00

januari 2016 kl 19.30

Uppsala Akademiska Kammarkör

Solister

Drottningholms Barockensemble

Stefan Parkman, dirigent

Mer info kommer på www.uak.se

  

Varmt välkomna!

Uppsala universitets Körcentrum

Vid Uppsala universitets Körcentrum får den klingande musiken fritt spelrum tillsammans med pedagogisk verksamhet och information om körforskning.

Inom ramen för Enheten för Musik och Museer (EMM) samarbetar Uppsala universitets Körcentrum med Kungliga Akademiska kapellet och Uppsala University Jazz Orchestra.

Fotograf: Staffan Claesson